Rüyada Tarhana Görmek

rüyada tarhana

Rüyada tarhana görmek kişinin ruhsal ve fiziksel açıdan kendisini iyi hissetme ihtiyacı duymasıdır. Kişi bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak deva aramakta, deva olarak tarhanayı rüyasında görmektedir. Kişinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan neden kötü hissettiğini sorgulaması, yakın gelecekte yaşadığı olayları sorgulaması kendi faydasınadır.

Rüyada Tarhana Çorbası İçtiğini Görmek

Rüyayı görenin yakın geçmişte hissettiği kötü duygulardan, fiziksel kötü hissetme halinden arınmaya başladığına delalettir. Kişinin tarhana içtiğini görmesi yakın gelecekte kendini kötü hissettiği konulara ilişkin önlemler alacağı, çözümler geliştireceği anlamına gelmektedir.

tarhana çorbası

Rüyada Tarhana Yaptığını Görmek

Kişinin kendisi ve çevresi için hem maddi hem de manevi anlamda iyi hissettirecek olaylara imza atacağı anlamına gelir. Bu olaylar maddi bir başarı elde etmek, evliliğindeki sorunları düzeltmek, iş yerinde önemli bir terfi almak olabilir. Kişi bu kazanımlarının neticesinde kendisini daha iyi hissederek sevdiklerinin iyiliği için onlar adına onlar için de çaba sürecine girecektir.

Rüyada Tarhana Serdiğini Görmek

Rüya görenin geçmiş yaşamını değerlendirerek, bu değerlendirme sonucunda geçmiş yaşamında olumlu ve olumsuz faktörleri değerlendirmesi, bütün bu değerlendirme sonucunda geleceğine yönelik olumlu faktörleri göz etme ve olumsuz faktörleri yaşamında pasifize etme, etkisiz hale getirme veya yaşamından uzaklaştırma sürecine girmesidir.

tarhana sermek

Rüyada Tarhana Kuruttuğunu Görmek

Kişinin geçmiş yaşamında elde ettiği kazanımlara ilişkin tasarruf, yatırım süreci içerisine girmesidir. Kişi varlıklarını bir anda tüketmek yerine uzun vadede bu kazanımları değerlendirme sürecine girecektir. Gerekirse yaşam kalitesinde ve tüketim alışkanlıklarında farklılığa giderek daha olgun ve daha dengeli bir yaşam çizgisine uyum sağlayacaktır.

Rüyada Tarhana Çorbası Görmek

Rüya görenin yakın gelecekte gerek maddi gerekse manevi yaşamına ilişkin olarak bir eğitim, kurs sürecine katılacağı ya da kendi yaşamı açısından önem taşıyan fikirleri barındıran kitap, film okuyacağı veya bir söyleşiye katılacağı anlamına gelmektedir. Kişi yaşamında bulunan sıkıntılara ilişkin devayı bu süreç sonucunda elde edecektir ve yaşamını olumlu bir yönde değiştirmeye başlayacaktır.

Rüyada Kuru Tarhana Görmek

Kişinin yaşamında sorunlara ilişkin çözümü geçmişinde edindiği deneyimler yoluyla çözüme kavuşturmasıdır. Kişi yakın gelecekte başına gelebilecek sıkıntıları büyük bir serinkanlılık ve edindiği tecrübeler neticesinde çözüme kavuşturabilecek ve sorunların altında ezilmekten kendisini kurtaracaktır. Bu şekilde kişinin yaşam enerjisi devam edecek ve yaşamdan keyif alacaktır.

Rüya hakkındaki yorumum...