Rüyada Haberci Görmek

rüyada haberci

Rüyada haberci görmek rüyayı görenin yakın gelecekte birisiyle yapacağı görüşme sonucu hayat çizgisinin değişeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Özellikle iş alanında ilerleyeceğine ya da çalışmakta olduğu işten ayrılıp yeni kendine ait iş yeri sahibi olacağına yorulur.  Kendi işine sahip olanların ise işini büyütüp tekel olacağına delalet eder.

Rüyada Haberci Güvercin Görmek

İlahi güçle rüyayı gören arasında iletişimin olacağı rüyayı görenin inancının yükseleceğine işaret eder. Gerçek yaşamında günlük hayatı içerisinde umutsuzluğa düşenin sığınma, umut arama isteğinin göstergesidir. Kişi gücünün kalmadığını hissettiği anda böyle rüya görmesi ve yeniden umutlanması moralinin düzelmesi söz konusudur. Güvercin ilahi gücün mesajı yanında şans anlamını da taşımaktadır. Devlet kapısında işi, beklentisi varsa artık haber geleceği, şansının kendisine güleceği şeklinde de yorumlamak mümkündür.

haber güvercini

Rüyada Haberci Olduğunu Görmek

Rüyayı görenin görev misyon yüklendiği anlamına gelmektedir. Kişi günlük yaşamı içerisinde üstlenmediği yeni sorumluluk üstlenecek veya yeni fedakarlıkta bulunacaktır. Ailesinde güç durumda bulunan, sağlık ve benzeri konuda yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olmak anlamına gelebileceği gibi her hangi şekilde kişinin toplum yararına faydasına bir görevi üstleneceği anlamına da gelmektedir. Kişinin haberci olduğunu görmesi kendisinin günlük rutinlerden farklı şekilde ilahi güç tarafından da kutsandığını gözetildiğini ifade edebilir.

Rüyada Haberci Kadın Görmek

Kişinin iyi haberler duymaya ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple umut arayışı içerisinde olduğunu gösterir. Kişi bu tip durum içindeyse özellikle ailesinde yaşlılarla bir arada bulunmalı, onların duasını almalı ve kendisini seven, özen gösteren kişilerle iletişim halinde bulunmalıdır. Atalarımızın hayır duası almak olarak adlandırdığı bu durum kişinin yaşama sevincini artıracak ve iyi hissetmesini sağlayacaktır.

sosyal haberci

Rüyada Kıyamet Habercisi Görmek

Rüyayı gören kişinin yaşamında ani ve etkili bir değişimin habercisidir. Kişi yeni bir işe başladıysa, yeni bir şehre taşındıysa ve hayatıyla ilgili önemli bir evreye girdiyse- evlilik, askerlik ve benzeri – bu şekilde rüya görmesi olasıdır. Aynı zamanda rüyayı görenin günlük yaşamında sıkıntı hissetmesi bu tip bir rüya ile bilinçaltının kişinin zihnini rahatlatmak için kullandığı bir yöntemdir. Rüyasında kıyamet habercisi gören kişi günlük yaşamındaki sıkıntılarını abartmaktan vazgeçer ve dünyevi yaşamıyla manevi yaşamı arasındaki dengeyi yeniden sağlar. Bu sayede kişinin günlük yaşamı düzelir ve yaşamdan aldığı enerji ve mutluluk artar.

Rüyada Haberci Kuşu Görmek

Kişinin beklentilerinin olumlu veya olumsuz bir şekilde nihayete ereceğini gösterir. Beklemek, arafta kalmak, belirsizlik günlük yaşamımızda bizim mutluluğumuzu etkileyen süreçlerdir. Haberci kuşu görmek arada kalma duygusunun sona ereceğini kişinin haber karşısında zihninde yer alan soru işaretinin ortadan kalkacağını gösterir.

Rüya hakkındaki yorumum...