Rüyada Eski Görmek

Rüyada Eski

Rüyada Eski Görmek geçmişte olumsuzluklar yaşanmış ve araya ayrılık girmiş bir insan ile yeniden bir araya gelinip sorunların çözülmeye çalışılacağının işaretçisidir. Bu insan aranın bozulduğu görüşülmeyen bir dost olabileceği gibi bitmiş bir ilişkinin diğer tarafı da olabilir. Ancak bu durumun olumlu veya olumsuz sonuçlanmasının rüyayı gören kişiye bağlı olduğu şeklinde yorum getirilebilir.

Rüyada Eski Cumhurbaşkanını Görmek

Rüya sahibinin devlet ile yaşayacağı sorunlara delalet eder. Sorunlar iş sebebiyle ortaya çıkabileceği gibi trafik cezası gibi ufak sebeplerden de kaynaklanabilir. Yasa koyucular ile yaşanacak olan problemlerin araya sokulacak tanıdık ile çözülmesi olasıdır yorumu getirilebilir.

Rüyada Eski Nişanlı Görmek

Rüya sahibinin severek ayrıldığı bir insan var ise bu insan ile yeniden beraberlik yaşayabileceğinin işaretçisidir. Yaşanan olumsuzluklar yüzünden ayrı kalınmış bu insan ile yeniden mutlu olunması olasıdır.

Eski Nişanlı Görmek

Rüyada Eski Sevgiliyi Kıskanmak

Rüya sahibinin hayatında yaşadığı olumsuzluklar karşısında güçsüz düştüğü ve tutunacak bir dal aradığı yorumu getirilebilir. Rüya sahibinin bu sebepten dolayı fevri davranması olasıdır. Bu fevri davranışların uzun vadede geri dönüşü olunmayan olumsuzluklara sebep olabileceği düşünülebilir. Bu sebepten dolayı rüyayı gören kişiye rüyayı izleyen günlerde alacağı kararlarda iki kere düşünmesi tavsiye edilir.

Rüyada Eski Bozuk Para Görmek

Bolluk ve bereket anlamlarına gelir. Bu bolluk ve bereket rüya sahibinin hayatına girecek olan yeni bir insan sayesinde de gelebilir. Rüya sahibinin maddi açıdan refah bir hayat süreceğine delalet eder.

Rüyada Eski Öğrenciyle Konuşmak

Geçmişe duyulan özlemin işaretidir. Rüya sahibinin yaşadığı zamana ayak uyduramadığı, geçmişinde yaşadığı anılara takılı kaldığı yorumu getirilebilir. Bu durumun rüya sahibinin yeni tanıştığı insanlarla düzgün iletişim kuramamasına veya arada nesil farkı olan insanları anlayamamasına sebep olduğu söylenebilir.

Eski Öğrenciyle Konuşmak

Rüyada Eski Öğretmenle Konuşmak

Görülen öğretmenin düş sahibi hakkında olumlu şeyler düşündüğü, başarılarından gurur duyduğu yorumu getirilebilir. Bunun yanı sıra eğer görülen öğretmen hayatta ise gelecek olan kötü haberlerin de işaretçisi olabilir. İlerleyen zamanlarda görülen öğretmenin kötü bir hastalığa yakalanması veya vefat etmesine işaret ediyor olabilir. Bunun yanı sıra görülen öğretmenin hayatında çok fazla olumsuzluk yaşadığına da işaret ediyor olabilir.

Rüyada Eski Çorap Görmek

Şansa delalet eder. Rüya sahibinin bu dönemde şansının açık olduğunun işaretçisidir. Şans oyunlarından maddi gelir elde etme olasılığının yüksek olduğu döneme girildiğinin göstergesi olabilir. Bu yüksek şans kendisini iş ve aşk hayatında da gösterebilir. Eğer yeni bir iş aranıyor ise bu dönemde bulunma olasılığı yüksektir. Yaşanacak olan ilişkilerde de mutluluğu yakalama şansı yüksektir.

Rüyada Eski Kilim Görmek

Rüya sahibinin karşısına çıkacak olan tatil fırsatının işaretçisidir. Tatil yapılacak yerin uzak doğu veya orta doğuda bir yer olma olasılığı yüksektir bu tatil ile rüya sahibinin hayatındaki sorunlardan kısa sürede olsa uzaklaşacağı, hayatında kısa süreli de olsa daha önce yaşamadığı ve tatmadığı şeyleri yaşayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Eski Kilim

Rüyada Eski Zamana Gitmek

Tarihi açıdan zengin bir kente düzenlenecek olan yolculuğun işaretçisidir. Bu seyahat iş sebebiyle olabileceği gibi keyfi amaçlarla da gerçekleşebilir. Bu bölgeye gerçekleşecek olan seyahat neticesinde rüya sahibinin farklı kültürden insanlar ile tanışacağı ve bu insanların rüya sahibinin hayatına farklı heyecanlar katacağı yorumu getirilebilir.

Rüyada Eski ve Yeni Sevgiliyi Görmek

Düş sahibinin duygusal çalkantılar içinde olacağının işaretçisidir. Düşü gören kişinin mevcut ilişkisinde mutlu olmadığı ve yeni sevgilisi ile yaşadığı her olayı geçmişteki sevgilisi ile kıyasladığı yorumu getirilebilir. Rüya sahibinin her insanın farklı olduğunu ve her insanın farklı heyecanlar katacağını düşünemediğine delalet eder.

Rüyada Eski Yüzük Görmek

Hayırlı haberlere delalet eder. Sosyal çevreden gelebilecek olan evlilik haberlerinin habercisidir. Yakın akrabalardan veya sevilen dostlardan birinin yakın zaman içerisinde evlilik yoluna gideceğinin işaretçisi olabilir. Bunların yanı sıra rüya sahibinin de dünya evine gireceği günlerin yakın olduğuna da delalet edebilir.

Eski Yüzük

Rüyada Eski Patrondan Para Almak

Maddi açıdan zor zamanların yaklaştığının habercisidir. Düşü gören kişinin hayatının bir döneminde ödeyemeyeceği borçların altına girmesi, eğer işveren ise batması, çalışan ise işten atılması olasıdır. Ancak maddi zorlukları olan bu günlerden yakın bir dost yardımıyla kurtulabileceği anlamlarına gelir.

Rüyada Eski Tencere Görmek

Eğer görülen tencerenin içi dolu ise yaşanacak olan fazla kilo problemlerine, boş ise aşırı zayıflık sorunlarına delalet eder. Düş sahibinin kilosundaki bu aşırı değişimlerin sağlığını olumsuz etkileyeceği, kalıcı olmayan hastalıklara yakalanacağı ancak bu hastalıkları kısa sürede atlatacağı şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Eski Zamanda Yaşamak

Geçmişte vefat etmiş sevilen insana karşı duyulan özlemin işaretçisidir. Bu insana duyulan özlem sebebiyle rüyayı izleyen günlerin zor geçeceği yorumu yapılabilir.  Bunların yanı sıra uzun zamandır görüşülmeyen arkadaş veya akraba ile yakın zaman içerisinde bir araya gelinebileceğinin de işaretçisi olabilir.

Eski Zamanlarda Yaşamak

Rüyada Eski Nişanlıyla Evlenmek

Bitmiş olan ilişkinin yeniden alevlenebileceğinin göstergesidir. Yeniden bir araya gelinecek olan bu insan ile önceki sorunlar ve olumsuzlukların da tekrar gün yüzüne çıkacağına işaret edebilir. Pişmanlık, üzüntü anlamlarına da gelebilir.

Rüyada Eski Rum Evi Görmek

Rüyayı gören kişinin farklı milletlerden insanlar ile tanışacağının işaretçisidir. Gerek sosyal ortamı sebebi ile gerekse iş sebebi ile rüya sahibi farklı milletten insanlar ile bir araya gelebilir anlamı çıkartılır. Bir diğer anlamı ise rüya sahibinin yabancı dile yatkınlığı şeklindedir. Yabancı dilleri kolay öğrenebilme özelliği ile dikkat çekilebilir.

Rüyada Eski Ve Yeni Ev Görmek

Yaşanılan evde gerçekleşecek ve maddi açıdan büyük zarara sebep olacak olan kazanın işaretçisidir. Bu kaza mevcut televizyon gibi değeri yüksek aletin bozulması veya kırılması şeklinde olabilir. Bunun yanı sıra yaşanacak olan hırsızlık tehlikelerinin de işaretçisi olma özelliği taşır.

Eski Ve Yeni Ev Görmek

Rüyada Eski Patronla Öpüşmek

Mevcut işte yaşanabilecek olan sorunlara delalet eder. Düş sahibinin iş arkadaşlarının, düşü gören kişinin arkasından olumsuz konuşup ayağını kaydırmaya çalışıyor olduklarına rivayet edebileceği gibi patronlardan gelecek olan baskılara da rivayet edebilir.

Rüyada Eski Yalı Görmek

Ömrünü tamamlamış ve son anlarını yaşayan bir insandan gelecek olan maddi desteğin işaretçisidir. Bu destek bu kişi hayattayken gelebileceği gibi, vefat ettikten sonra miras yolu ile de gelebilir. Maddi açıdan rahat günler yaklaşıyor olsa bile sevilen insanı kaybedilmesi ile üzüntülü günler de yaklaşıyor şeklinde yorum getirilir.

Rüyada Eski Kırmızı Araba Görmek

Ayrılınmış sevgilinin düşü gören kişiye karşı hala hislerinin olduğuna delalet eder. Bu hisler ne kadar yoğun olsa da yaşanan olaylar ve söylenen sözler yüzünden eski sevgilinin konuşmaya cesareti olmadığı yorumu getirilebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde iki taraftan birisinin atacağı adım ile yeniden bir araya gelinme olasılığı yüksektir.

Eski Kırmızı Araba

Rüyada Eski Öğrencilerini Görmek

Düş sahibinin mevcut eğitim verdiği yerde mutlu olmadığına veya eski eğitim verdiği kurumu özlediğine işaret eder. Eskiyi özlem ile anan düş sahibinin hayatına katacağı yenilikler ile mutlu olacağına işaret eder.

Rüyada Eski Yenge Görmek

Uzaktaki akrabalardan gelecek olan kara haberlerin işaretçisidir. Bu haberler maddi problemler şeklinde vuku bulabileceği gibi zamansız bir vefat şeklinde de vuku bulabilir. Ayrıca aile bireylerinin yakın zaman içerisinde kara haber sebebiyle bir araya geleceğine işaret de eder.

Rüyada Eski Yazı Görmek

Rüya sahibinin tarih konularına ilgisi olan bir insan ile tanışacağına ve tanışılan insan ile aralarında yakınlaşma olacağına işaret eder. Yakınlaşma sonucunda mutlu günlerin rüyayı gören kişiye yakın olduğu yorumu getirilebilir.

Rüya hakkındaki yorumum...